Privacy

Persoonsgegevens
Lip Intimate Care gebruikt de door de gebruiker opgegeven informatie en andere persoonsgegevens alleen in het kader van de door Lip Intimate Care te leveren diensten.
Voor de verwerking en administratie van uw persoonsgegevens houdt Lip Intimate Care zich aan alle wet en regelgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De door u aan Lip Intimate Care toegezonden persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat enkel toegankelijk is voor de leidinggevende van Lip Intimate Care.

Bezoek website Lip Intimate Care
Indien u de website van Lip Intimate Care bezoekt kunnen algemene bezoekersgegevens verzameld worden. Deze bezoekersgegevens worden gebruikt om het aantal bezoekers, bekeken pagina’s, gemiddelde bezoekduur en eventuele registraties te meten. Om deze bezoekersgegevens vast te leggen wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies bevatten enkel gegevens welke worden gebruik ter identificatie van de Gebruiker. De identificatie is echter nimmer tot uw persoon en/of ip-adres terug te voeren. De bezoekersgegevens worden geanonimiseerd.
Met de standaardinstellingen van uw webbrowser worden cookies meestal automatisch geaccepteerd. Indien u de cookies (selectief) wenst te weigeren kunt u dit instellen in uw webbrowser. Het (selectief) weigeren van cookies kan echter wel tot gevolg hebben dat bepaalde gedeeltes van de Website niet (optimaal) meer functioneren. Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte webbrowsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende webbrowser kunt aanpassen:
-Internet Explorer (Microsoft)
-Firefox (Mozilla)
-Safari (Apple)
-Google Chrome (Google)

Gebruik diensten van Lip Intimate Care
De door u opgegeven persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, contactgegevens en overige gegevens en dergelijke worden enkel gebruikt om de door Lip Intimate Care aangeboden dienstverlening naar behoren te laten werken.

Links naar websites
Indien via de website van Lip Intimate Care wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een website van derden, is Lip Intimate Care op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website. Bij het gebruik van websites zoals beschreven in de vorige volzin, zijn de gebruiksvoorwaarden en privacy regels van de desbetreffende website van toepassing.

Toezending van informatie
Indien u zich registreert bij Lip Intimate Care kunt u middels een opt-in kiezen voor het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief. Indien u op een later moment geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door Lip Intimate Care hier schriftelijk of via e-mail van op de hoogte te stellen.

Bezwaar maken
Wanneer de door u opgegeven persoonsgegevens niet langer actueel zijn, kunt u Lip Intimate Care altijd verzoeken uw gegevens te wijzigen, waarna Lip Intimate Care zo spoedig mogelijk de door u gewenste veranderingen doorvoert. Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Lip Intimate Care kunt u schriftelijk contact opnemen met Lip Intimate Care via info@lipintimatecare.nl