Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Lip Intimate Care met uiterste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Lip Intimate Care verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten die door Lip Intimate Care worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Lip Intimate Care aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Lip Intimate Care aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Lip Intimate Care opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel Lip Intimate Care alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Lip Intimate Care niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de Lip Intimate Care worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Lip Intimate Care uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Lip Intimate Care worden onderhouden wordt afgewezen.